Pomoc

Dla kogo jest to rozwiązanie?

Aplikacja ma za zadanie ułatwić życie kierowcom lub księgowym. Jako kierowca otrzymujesz zestawienia faktur przychodowych, wystawionych w Twoim imieniu przez Uber, Bolt lub Free Now. Jeśli samodzielnie prowadzisz swoją księgowość, to musisz w jakiś sposób wprowadzić takie faktury do inFakt. Jeśli natomiast Twoją księgowość prowadzi księgowa z inFakt, to księgowa musi w Twoim imieniu wprowadzić takie faktury do systemu. Ręczne przepisywanie danych zajmuje zby wiele czasu. Dlatego też powstała ta aplikacja - dla kierowców lub księgowych prowadzących księgowość kierowcom Uber, Bolt lub Free Now w inFakt.

UWAGA!
Aplikacja nie jest dostosowana do osób rozliczających się na ryczałcie.

Jakie pliki mogę zaimportować?

Obecnie możliwe jest importowanie plików otrzymanych od Uber, Bolt lub Free Now. Wyliczenia dotyczące Uber Eats nie są obecnie wspierane.

Jaki format plików jest obsługiwany?

Dane można importować wyłącznie w formacie CSV.

Jak zmienić kodowanie pliku?

Kodowanie pliku najlepiej zmienić w programie np. OpenOffice. Po wczytaniu pliku należy zapisać plik w następujący sposób:

I zwrócić uwagę na ustawienia zapisu:

Jak ma wyglądać importowany plik?

Aby plik został poprawnie zaimportowany, bardzo ważna jest struktura pliku, tzn. układ kolumn oraz właściwy separator.

Bolt

Podczas otwierania pliku np. w OpenOffice, należy wybrać następujące ustawienia:

Po otworzeniu pliku, zobaczymy następujący wygląd danych (kliknij w obrazek, aby powiększyć):

Plik należy zapisać jako plik CSV (należy pamiętać o właściwym kodowaniu znaków, tak aby nie zgubić polskich znaków - UTF-8).

Separator danych (znak, za pomocą którego oddzielone są kolumny w pliku CSV):

;

Czytaj: Średnik

Poniżej układ kolumn w pliku CSV (podgląd pliku np. w Notatniku):

Numer faktury;Data;Adres odbioru;Metoda płatności;Data przejazdu;Odbiorca;Adres odbiorcy;Numer REGON;NIP odbiorcy;Nazwa Firmy (Kierowca);Adres firmy (Ulica, Numer, Kod pocztowy, Kraj);REGON Firmy;NIP Firmy;Cena (bez VAT);VAT;Suma

Ważne jest, aby układ kolumn był identyczny z powyższym przykładem). Dane powinny być oddzielone średnikiem.

Klikając tutaj możesz pobrać przykładowy plik Bolt.

Uber

Natomiast dla plików CSV importowanych od Uber, po otworzeniu pliku np. w OpenOffice, zobaczymy następujący wygląd danych (kliknij w obrazek, aby powiększyć):

Wówczas taki plik można również zapisać jako plik CSV (należy pamiętać o właściwym kodowaniu znaków, tak aby nie zgubić polskich znaków).

Separator danych (znak, za pomocą którego oddzielone są kolumny w pliku CSV):

;

Czytaj: Średnik

Poniżej układ kolumn w pliku CSV (podgląd pliku np. w Notatniku):

invoice_number;issue_date;trip_date;driver_uuid;v_firstname;v_lastname;vendor;v_nip;vat_exempted;address;v_postal_code;v_country;firstname;lastname;c_role;biz_name;c_nip;address1;address2;postal_code;city;country;service;net_value;vat_rate;vat_value;gross_value

Ważne jest, aby układ kolumn był identyczny z powyższym przykładem). Dane powinny być oddzielone średnikiem.

Klikając tutaj możesz pobrać przykładowy plik Uber.

Free Now

Dla plików CSV importowanych od Free Now, po otworzeniu pliku np. w OpenOffice, zobaczymy następujący wygląd danych (kliknij w obrazek, aby powiększyć):

Wówczas taki plik można również zapisać jako plik CSV (należy pamiętać o właściwym kodowaniu znaków, tak aby nie zgubić polskich znaków).

Separator danych (znak, za pomocą którego oddzielone są kolumny w pliku CSV):

;

Czytaj: Średnik

Poniżej układ kolumn w pliku CSV (podgląd pliku np. w Notatniku):

Invoice Number;First Name;Last Name;Issue Date;Currency;Gross Amount;Net Amount;Tax Amount;Passenger;Address;Driver;First Name;Driver;Last Name;Driver Company Name;Tax Percent;Passenger Company Name

Ważne jest, aby układ kolumn był identyczny z powyższym przykładem). Dane powinny być oddzielone średnikiem.

Klikając tutaj możesz pobrać przykładowy plik Free Now.

Błędy podczas importowania?

Jeśli podczas weryfikowania danych, jakikolwiek z rekordów nie będzie właściwy, to dany wiersz zostanie odpowiedni oznaczony za pomocą czerwonego koloru. Wówczas taka faktura nie zostanie zaimportowana (zostanie pominięta podczas procesu importowania).

Plik CSV ma nieprawidłowe kodowanie znaków
Częsty błąd, to brak polskich znaków w pliku CSV, efektem czego aplikacja nie chce zaimportować takiego pliku. Jak sobie z tym poradzić? Najlepiej otworzyć taki plik np. w OpenOffice i zapisać go jeszcze raz jako plik CSV uwzględniając odpowiednie kodowanie znaków. W OpenOffice, podczas otwierania pliku należy wybrać kodowanie ISO 8859-2 lub UTF-8 (w podglądzie importowanego dokumentu widać czy są tzw. "krzaczki" czy też ich nie ma). Wówczas plik powinien otworzyć się bez tzw. "krzaczków". Następnie zapisać ten plik ponownie używając kodowania znaków UTF-8. Po tej akcji proszę ponownie spróbować zaimportować plik do aplikacji inPorter. Wówczas plik powinien zaimportować się poprawnie.

Niepoprawna struktura pliku
Aby plik CSV mógł zostać poprawnie zaimportowany do inFakt, jego struktura musi być właściwa z wymogami aplikacji inPorter. Struktura, czyli najprościej rzecz ujmując ilość i kolejność kolumn. Najlepszym rozwiązaniem jest pobranie z tej strony przykładowych plików Bolt, Uber, Free Now i porównanie ich ze swoimi plikami - czy układ oraz ilość kolumn jest taka sama. Jeśli struktura jest inna, należy plik dostosować we własnym zakresie.

Aplikacja inPorter informuje, że dane zostały poprawnie zaimportowane do inFakt, a w rzeczywistości tak się nie stało
Może się tak zdarzyć, że po stronie inPortera, plik został przygotowany poprawnie, ale w związku z ustawieniami konta w aplikacji inFakt, nie jest możliwe zaimportowanie tych danych do inFakt. Wówczas najlepiej skopiować komunikat lub komunikaty, które zwróciło API inFakt (tekst w żółtych prostokątach) i przesłać go do pomocy inFakt z pytaniem, co spowodowało, że dane nie zaimportowały się przez API do inFakt. Najczęściej związane jest to z ustawieniami konta w inFakt.

Ile mogę zaimportować faktur z jednego pliku?

Maksymalna ilość faktur to 250 na jeden plik CSV. Jeśli posiadasz więcej faktur, podziel plik na dwie części.

Jak wygląda faktura po zaimportowaniu?

Podgląd przykładowej faktury znajduje się poniżej. Faktury importowane są jako Szkic (status faktury). Oznacza to, że po zaimportowaniu należy zalogować się do inFakt i oznaczyć je jako opłacone, aby zostały ujęte w Księgowości.

Jak mam wygenerować klucz API w inFakt?

Aby wygenerować klucz API, należy przejść pod ten link: Sekcja API w inFakt.

Poniższe wideo pokazuje jak tego dokonać:

Czy mój klucz API inFakt jest gdzieś zapisywany?

Nie, klucz nie jest nigdzie zapisywany. Służy wyłącznie jednorazowej akcji importowania pliku. Najlepiej po zaimportowaniu danych usunąć używany klucz API bezpośrednio w inFakt, w sekcji API.

Zobacz jak usunąć wygenerowany klucz API w inFakt:

Co się dzieje z moim wgranym plikiem

Po poprawnym zaimportowaniu pliku do inFakt, plik CSV jest automatycznie usuwany z serwisu inPorter w godzinach nocnych każdego dnia. Jeśli z jakichś względów akcja importowania skończy się na weryfikacji danych, to takie pliki wstępnie zaimportowane są również usuwane codziennie w godzinach nocnych.

Importuję pliki na własną odpowiedzialność

Pamiętaj, że pliki importujesz na własną odpowiedzialność. Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za import błędnych lub niewłaściwych danych i idących za tym konsekwencji. Serwis znajduje się w fazie testów.

Kontakt

W razie pytań, proszę pisać na adres: kontakt-inporter@wdz.net.pl.

Pomoc sprowadza się do odpowiedzi na pytania, a nie ręcznego importowania plików lub modyfikowania przesyłanych plików. Takiej pomocy nie udzielam. Proszę również nie przesyłać zestawień z danymi osobowymi.

Aktualizacja: 21.09.2022